Filtrační články

Kazety

Popis filtru

Jedná se o plochý (deskový) filtr s filtračním médiem ze skleněných vláken. Rám filtru je z pevné lepenky a čela jsou kryta mřížkami. Podle výšky filtračního média se lisí třídami filtrace G2, G3, G4.

Oblast použití

Filtrační články se používají jako předfiltry nebo i jako filtry v zařízení, kde je nedostatek místa pro uložení většího (např. kapsového) filtru. Osazením vhodného typu skleněného média lze tyto filtry použít i na odtahu ve stříkacích boxech a kabinách.

Rozměry filtrů

Vyrobit lze jakékoli frontální rozměry článků ve výškách 15-100 mm. U filtračních článků větších rozměrů je zapotřebí brát ohled na mechanickou pevnost článku.