Vzduchové filtry - kapsové

Popis, příklad objednávek

Vzduchové kapsové filtry jsou vyráběny z netkaných syntetických materiálůupevněných v rámech z polypropylénu nebo dřeva. Klasifikace filtrů je provedena podle ČSN EN 779 ve třídách G3 až F8/9. Použití syntetických materiálů umožňuje široké uplatnění i v zařízeních, která jsou instalována ve zdravotnictví a potravinářství, bez obav z případných úletů skleněného vlákna, které byly dříve nebo jsou některými výrobci ještě v současnosti používány.

Filtry jsou celospalitelného provedení, tudíž odpadá nepříjemná manipulace s použitými zaprášenými filtry při separaci materiálu pro účely likvidace. Důležitým prvkem je také tzv. záložní šití, které zajišťuje bezpečnou filtraci i při případném přerušení základního stehu např. při montáži nebo jiné manipulaci.

Základní typy filtrů pro hrubý prach i pro jemný prach má firma KLIMAIR testovány na akreditované zkušebně pro zkoušky a testování podle EN 779. Filtry mohou být vyrobeny i v atypických rozměrech pro použití v různých klimatizačních jednotkách a filtračních stěnách.

Rozměrová řada filtrů respektuje evropské standardní rozměry:

šířka x výškaVF 25 až 95-36
(dle třídy filtrace)
592x592 typ 66
490x592 typ 56
402x592 typ 46
287x592 typ 36
287x897 typ 39
592x897 typ 69

Kapsový filtr má být umístěn v jednotce nebo filtrační stěně vždy tak, aby hřbety kapes směřovaly svisle. Pro případy, kdy je filtr umístěn vodorovně, se typová označení přizpůsobí takto:

592x592 typ 66
592x490 typ 65
592x287 typ 63
897x592 typ 96
Hloubka kapes

Filtry jsou vyráběny se čtyřmi standardními hloubkami kapes.

Označení
A - 125 mm
B - 360 mm
C - 530 mm
D - 630 mm

Jiná hloubka jen možná (viz - příklady objednávek filtrů atypických rozměrů)

Příklady objednávání filtrů

Název filtru: VF ( vzduchový fiItr)
Hloubka kapes:
A - 125 mm
B - 360 mm
C - 530 mm
D - 630 mm

Označení pro třídu filtrace podle ČSN EN 779:
25 - G3 (EU 3)
35 - G4 (EU 4)
45 - F5 (EU 5)
65 - F6 (EU 6)
85 - F7 (EU 7)
95 - F8/9 (EU 8/9)

Označení rozměru rámu:

3 - 287 mm
4 - 402 mm
5 - 490 mm
6 - 592 mm 9 - 897 mm
Jako první číslo se uvádí šířka a druhá výška filtru .25 - G3 (EU 3)

PŘÍKLAD 1:

Požadován je filtr na hrubý prach, třída filtrace G3 (EU3), hloubka kapes 360 mm o rozměrech 287 mm (šířka) a 592 mm (výška).

VFB 25-36
PŘÍKLAD 1b:

Požadovaný filtr je umístěn vodorovně tzn., že šířka filtru je 592 mm a výška 287 mm.

VFB 25-63
PŘÍKLAD 2:

Požadován je filtr na jemný prach třída filtrace F7 (EU 7), hloubka kapes 630 mm o rozměrech 490x592.

VFD 85-56
PŘÍKLAD 2b:

požadovaný filtr při umístění vodorovném o rozměrech 592x490.

VFD 85-65
Objednání kapsového filtru atypických rozměrů:
PŘÍKLAD:

Požadovaný kapsový filtr třídy filtrace F6 (EU6) o rozměrech 350 mm ( šířka), 625 (výška), hloubka kapes 400 mm.

VF 65/350x625x400

nebo

VF 350x625x400 - F6

Kapsový filtr na hrubý prach

Kapsový filtr na hrubý prach - G3 (EU3)

VF.25
Popis filtru

Jedná se o kompaktní provedení kapsového filtru. Filtrační kapsy jsou pevně uchyceny v rámu z polypropylénu nebo dřeva, což zaručuje možnost ekologické likvidace spalováním. Filtrační médium je ze syntetické (polyester) netkané textilie s hmotností 130 g/m2.

Oblast použití

Kapsové filtry VF.25 se používají jako filtry na hrubý prach osazením na první stupeň filtrace, nebo jako jediný filtr pro prostředí nenáročné na přílišnou čistotu ovzduší. Jedná se například o skladovací prostory, větrací centrály s vysokými koncentracemi prachu, před tepelné výměníky vzduchových clon, jako předfiltry F5-F8/9.

Kapsový filtr na hrubý prach prach -G4 (EU4)

VF.35
Popis filtru

Jedná se o kompaktní provdení kapsového filtru. Filtrační kapsy jsou pevně uchyceny v rámu z polypropylénu nebo dřeva, což zaručuje možnost ekologické likvidace spalováním. Filtrační médium je ze syntetické (polyester) netkané textilie s hmotností 190 g/m2.

Oblast použití

Kapsové filtry VF.35 se používají jako filtry na hrubý prach osazením na první stupeň filtrace, nebo jako jediný filtr pro prostředí nenáročné na přílišnou čistotu ovzduší. Jedná se například o skladovací prostory, větrací centrály s vysokými koncentracemi prachu, před tepelné výměníky vzduchových clon, jako předfiltr pro filtry F5-F8/9.

Kapsový filtr na jemný prach prach

Kapsový filtr na jemný prach prach -F5

VF.45
Popis filtru

Jedná se o kompaktní provedení kapsového filtru. Filtrační kapsy jsou pevně uchyceny v rámu z polypropylénu nebo dřeva, což zaručuje i možnost ekologické likvidace spalováním. Filtrační médium je ze syntetické (polyester) netkané textilie s hmotností 220 g/m2.

Oblast použití

Kapsové filtry VF.45 se používají jako filtry na jemný prach osazením na první stupeň filtrace nebo jako jediný filtr pro prostředí nenáročné na přílišnou čistotu ovzduší. Jedná se například o skladovací prostory, větrací centrály s vysokými koncentracemi prachu, před tepelné výměníky vzduchových clon, jako předfiltry pro filtry F6-F8/9.

Kapsový filtr na jemný prach prach -F6

VF.65
Popis filtru

Jedná se o kompaktní provedení kapsového filtru. Filtrační kapsy jsou pevně uchyceny v rámu z polypropylenu nebo dřeva, což zaručuje i možnost ekologické likvidace spalováním. Filtrační médium je ze syntetického vlákna potaženého vrstvou dalšího filtračního rouna na výstupní straně vzduchu. Pro zabezpečení správné funkce filtru a pro jeho tvarovou stálost jsou kapsy rozděleny do několika sekcí. Takové provedení zajistí plné využití filtrační plochy celého filtru.

Oblast použití

Kapsové filtry VF.65 se používají pro filtraci v prostorech, které jsou náročnější na čistotu vzduchu. Jedná se například o různé supermarkety, bankovní domy, kulturní střediska, divadla, kinosály, kanceláře, hotely, restaurace a podobně.

Kapsový filtr na jemný prach prach -F7

VF.85
Popis filtru

Jedná se o kompaktní provedení kapsového filtru. Filtrační kapsy jsou pevně uchyceny v rámu z polypropylénu nebo dřeva, což zaručuje i možnost ekologické likvidace spalováním. Filtrační médium je ze syntetického vlákna potaženého vrstvou dalšího filtračního rouna na výstupní straně vzduchu. Pro zabezpečení správné funkce filtru a pro jeho tvarovou stálost jsou kapsy rozděleny do několika sekcí. Takové provedení zajistí plné využití filtrační plochy celého filtru.

Oblast použití

Kapsové filtry VF.85 se používají pro filtraci v prostorech, kde jsou vyžadovány již velmi vysoké nároky na čistotu vzduchu, jako např. dílny s jemnou mechanikou, elektronikou, optikou, lékárny a ambulance, jaderné elektrárny, telefonní ústředny, apod. Tyto filtry lze použít i jako předfiltry pro absolutní filtry.

Kapsový filtr na jemný prach prach -F8/9

VF.95
Popis filtru

Jedná se o kompaktní provedení kapsového filtru. Filtrační kapsy jsou pevně uchyceny v rámu z polypropylénu nebo dřeva, což zaručuje i možnost ekologické likvidace spalováním. Filtrační médium je ze syntetického vlákna potaženého vrstvou dalšího filtračního rouna na výstupní straně vzduchu. Pro zabezpečení správné funkce filtru a pro jeho tvarovou stálost jsou kapsy rozděleny do několika sekcí. Takové provedení zajistí plné využití filtrační plochy celého filtru.

Oblast použití

Kapsové filtry VF.95 se používají pro pracovní boxy na přípravu léků, předfiltry pro absolutní filtry na operačních sálech a jako předfiltry pro filtry z aktivního uhlíku.